Akershus Festning har vært en viktig del av norsk historie som en av de mest betydelige festningene i landet. Festningen ble bygd på Akersneset i Oslo allerede i middelalderen, og var da en kongeborg. Der bodde det administratorer som representerte middelalderstaten og kongen personlig. I nyere tid, det vil si på 1600-tallet, ble Akershus Festning bygget om til det vi kjenner i dag, som ligger nærmere et renessanseslott enn en borg, men med en bastion i rundt som militært vern.

Flere utenlandske hærer har prøvd å ta Akershus Festning, men ingen har lyktes med det i en militær operasjon. Fra 1800-tallet har festningen vært utdatert som militært anlegg, men den brukes fortsatt som administrativ bygning. En periode var det også et fengsel med knallharde straffevilkår der.

Både Akershus Festning og Akerselva er oppkalt etter den gamle gården Aker som i sin tid dekket mye av det som i dag er Oslo. Ordet Aker kommer, som mange nok kan gjette seg til, fra det gamle norske ordet for åker. Hus har her den gamle betydningen borg. akershus festningDet er Akershus Festning som har gitt navn til blant annet fylket Akershus, og ikke omvendt.

Rent formelt opprettholdes illusjonen om at Akershus Festning er en militær installasjon, og det innebærer blant annet at det finnes en kommandant, at Garden holder vakt rundt området, og at det jevnt og trutt skytes salutt ved høytidelige anledninger. Forsvarsledelsen holder også til der.

Akershus Festning i fremtiden

Det har vært kontroverser rundt rollen til festningen i det fremtidige Oslo. Mange mener at det ikke er heldig å ha så mye militær ledelse samlet på et slikt utsatt sted og i nærheten av så store folkemasser. På den annen side er det ikke lett å se hvordan slike tradisjonsrike bygg kan gjøres om til simpelthen å være kontorlokaler, så fremtiden er foreløpig uviss.